UPCOMING EVENTS

C2C미디어교회의 소식을 확인해주세요.

교회소식


[국민일보 기사] C2C미디어교회 _ 미디어 사역 영역 넓힌 꿈의교회

C2C 미디어교회 민동선 전도사
2021-12-29                                                                                 [출처: 국민일보]

 

네이버 블로그 바로가기 : https://blog.naver.com/city2city/222607413429

국민일보 기사 바로가기 : https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=103&sid2=244&oid=005&aid=0001494825