UPCOMING EVENTS

C2C미디어교회의 소식을 확인해주세요.

교회소식


[국민일보 기사] 김학중 목사 _ 사순절 묵상집 출간 _사순절을 살면서

C2C 미디어교회 민동선 전도사
2022-02-11


                                                                                    [출처: 국민일보]

 


네이버 블로그 바로가기 : https://blog.naver.com/city2city/222644646738

국민일보 기사 바로가기 : https://url.kr/q6vpu7

묵상집 구매 사이트 바로가기 : https://kmcpress.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000003556